ArtIntegrat

 Generem ocupació, generem oportunitats

ArtIntegrat som una empresa d’inserció sociolaboral que gestionem i realitzem activitats en l’àmbit de la reforma i construcció i en la recuperació d’oficis.

Oferim als nostres clients participar en un programa integral per la inserció laboral que té com a objectius; l’excel·lència en la feina, la formació professional qualificada i la millora de l’ocupació dels col·lectius en risc d’exclusió social.

artintegrat model empresa insercio sociolaboral catalunya barcelona

Aquesta missió ens fa actuar sota un pla estratègic de millora continua en les àrees de qualitat, innovació, processos i serveis. En ArtIntegrat destinem els nostres excedents a diferents programes de formació i inserció en les nostres línies d’activitat pels nostres treballadors.

 Línies d'activitat