Projectes a destacar

Reforma i ampliació

Espai de formació i ocupació

 • Superfície: Més de 500 m2
 • Ubicació: C/ Barcelona (Girona)
 • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
 • Execució de l'obra: Art Integrat Bioconstrucció
 • Any: 2020
 • Client: Fundació OSCOBE
 • Materials: fusta, ceràmica, calç i argila

 

El projecte es basa en la rehabilitació, reforma i ampliació d'una planta d'una antiga nau industrial.

El concepte és apropar l'entorn natural a un emplaçament industrialitzat per tal d'afavorir l'activitat de formació i ocupació creant un entorn càlid i acollidor.

Rehabilitació

Can Só de Pau

 • Superfície: Més de 100 m2
 • Ubicació: Municipi de Pau (Girona)
 • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
 • Execució de l'obra: Art Integrat Bioconstrucció
 • Any: 2017
 • Client: Privat
 • Materials: fusta, ceràmica, calç i argila

Reforma íntegra tot mantenint al màxim possible el seu in­terès històric d’arquitectura tradicional.

Restauració

Restauració i consolidació del Mas de la Mata

 

 • Superfície: Més de 100 m2
 • Ubicació: Cap de Creus (Alt Empordà)
 • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
 • Execució de l'obra: Art Integrat Bioconstrucció
 • Any: 2016
 • Client: El Parc Natural del Cap de Creus (Alt Empordà)

 

Consolidació estructural utilitzant el menor nombre de materials possibles, tots ells naturals i de proximitat. La pedra, la calç i els morters d'argila per a l'estructura portant i la fusta de pi Douglas del Montseny.

Arquitectura

 • Superfície: Més de 100 m2
 • Ubicació: Girona
 • Any: 2005

Intervenció en espais exteriors amb materials tradicionals

Construcció

Recinte amb piscina 

 • Superfície: Més de 200 m2
 • Ubicació: Sant Gregori 
 • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
 • Execució de l'obra: Art Integrat Bioconstrucció
 • Any: 2019
 • Client: Brot

El projecte és la construcció d'una piscina. La particularitat de la caseta de serveis és la seva coberta realitzada amb fusta i canya de riu de la mateixa finca. Els revestiments són fets amb el sistema tradicional de Tedelack. I les dutxes exteriors estan decorades amb la tècnica del trencadís.