Generem ocupació, generem oportunitats

El projecte d’inserció sociolaboral ArtIntegrat té els seus orígens l’any 1998 en la Fundació Mercè Fontanilles mitjançant el programa Integra dels Fons Social Europeu i rebent la qualificació d’Iniciativa Local d’Ocupació.

Des de fa més de 15 anys, la nostra missió és donar el millor servei per satisfer les necessitats dels nostres clients, creant vincles de confiança i donant les qualitats esperades en totes les nostres línies d’activitat.

Oferim als nostres clients participar en un programa integral per la inserció laboral que té com a objectius; l’excel·lència en la feina, la formació professional qualificada i la millora de l’ocupació dels col·lectius en risc d’exclusió social.