Vés al contingut

Avís legal

TITULAR DEL WEB I DADES DE CONTACTE

Aquest avís legal regula l’accés i utilització del servidor web artintegrat.org que posa a disposició dels usuaris/es d’internet interessat/s en la seva activitat, serveis i continguts. (Contacte: 93 268 22 22 | artintegrat@sinergia.org).

En compliment de l’establert a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) l’informem que la titularitat d’aquest lloc web pertany a l'empresa d'inserció Art Integrat, amb domicili a Carrer de Trajà, 14 (Interior) · Accés: Parc de la Font Florida · 08004 Barcelona, amb CIF núm. B61832051. 

 

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

L’accés i navegació per aquest web és gratuït. La utilització del web li atorgarà la condició d’usuari/ària, que implicarà la seva acceptació a les disposicions incloses al present avís legal en la versió publicada per l'empresa d'inserció Art Integrat, en el moment en què vostè visiti el lloc web. Si no està d’acord amb les presents condicions d’ús o decideix no acceptar-les, haurà d’abstenir-se d’accedir al lloc web o utilitzar-lo.

L'empresa d'inserció Art Integrat, es reserva el dret d’alterar de forma unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del web, així com tots els seus serveis i/o funcionalitats, per la qual cosa li recomanem que cada vegada que utilitzi el web llegeixi atentament aquest avís legal.

 

OBLIGACIONS COM A USUARI/ÀRIA

Vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del nostre web i tots els seus continguts es du a terme sota la seva exclusiva responsabilitat. En conseqüència, vostè es compromet a fer un ús diligent del mateix i de tots els seus continguts amb total subjecció a la llei, la moral, els bons costums i al present avís legal i es compromet a mantenir el degut respecte als altres usuaris/es.

Vostè renuncia expressament a utilitzar qualsevol material, informació, contingut o referència a través del nostre web amb finalitats il·lícites o expressament prohibides en aquest avís legal, que resultin contràries als drets i interessos de l'empresa d'inserció Art Integrat, dels seus membres així com de terceres persones o entitats, responent enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir tals obligacions.

D’altra banda, tota la informació que vostè decideixi facilitar-nos a través dels oportuns formularis interactius de recollida de dades, haurà de ser veraç i actualitzada. En aquest sentit, vostè garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que ens comuniqui necessàries per a la subscripció als nostres butlletins o les nostres activitats. Vostè serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi així com dels danys i/o perjudicis que amb les mateixes pogués causar tant a l'empresa d'inserció Art Integrat, com a tercers.

L’usuari/ària que incompleixi de manera intencionada o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi a l'empresa d'inserció Art Integrat o a tercers.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS I EXCLUSIÓ DE GARANTIES

Els continguts publicats al nostre web tenen caràcter informatiu i divulgatiu. En aquest sentit, l'empresa d'inserció Art Integrat realitza els seus millors esforços per oferir-li tota la informació de forma precisa i actualitzada. Malgrat l’anterior, la Fundació Persona i Valors no pot garantir la veracitat i fiabilitat de tots els seus continguts i, en conseqüència, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a l’existència d’errors o omissions en les informacions contingudes al web.

L’usuari/ària exonera l'empresa d'inserció Art Integrat de qualsevol responsabilitat derivada de les interrupcions de disponibilitat del web, ja siguin per mal funcionament del servidor, de les infraestructures de comunicació o del software i hardware utilitzats per a la navegació. Per tant, l’usuari/ària exclou a la Fundació Persona i Valors de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament del web.

L'empresa d'inserció Art Integrat no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de l’usuari/ària o de tercers, declinant tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari/ària visitant en l’accés als continguts del web. L'empresa d'inserció Art Integrat posa a la disposició dels usuaris/es enllaços i banners amb la finalitat de facilitar-los la cerca i/o accés a la informació disponible a internet. Aquests poden conduir a altres llocs web gestionats per tercers, sobre els quals la Fundació Persona i Valors no exerceix cap mena de control ni assumeix cap deure o compromís de verificar o vigilar els seus continguts.

La incorporació d’un enllaç al web no es pot considerar una recomanació als usuaris/es perquè procedeixin a la seva utilització, per la qual cosa la decisió d’utilitzar-los serà sempre responsabilitat de l’usuari/ària. En conseqüència, l'empresa d'inserció Art Integrat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través del nostre web.

L'empresa d'inserció Art Integrat es compromet únicament a suprimir del web, al més aviat possible, les informacions, continguts o serveis dels quals tingui notícia que no es corresponen amb la realitat, siguin il·legals, puguin induir a error o causar un dany a l’usuari/ària.

 

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web, així com la seva presentació, nom de domini, continguts i, especialment, tots els seus dissenys, arxius de text, àudio o vídeo, articles, gràfics, bases de dades, fotografies, logos, icones, codi font, noms comercials, marques, signes distintius, dibuixos industrials i/o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial són titularitat de l'empresa d'inserció Art Integrat, i/o de tercers, els quals han autoritzat degudament la seva inclusió al nostre lloc web, tenint en tot cas la Fundació Persona i Valors els permisos necessaris per a la seva utilització.

La posada a disposició de l’usuari/ària de les imatges, dibuixos, logos, marques, signes distintius, arxius de qualsevol índole i programari del web titularitat de l'empresa d'inserció Art Integrat, els seus associats o els seus proveïdors de continguts no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió de cap dret de propietat industrial o intel·lectual a favor de l’usuari/ària, tret que s’indiqui expressament el contrari.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguda al lloc web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normatives aplicables. L'empresa d'inserció Art Integrat es reserva, en conseqüència, el dret de reclamar judicialment qualsevol infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que pogués derivar-se de l’existència, accés, utilització o contingut del present avís legal, o del nostre web, els interessats se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.