Vés al contingut
Polítiques transversals_Art Integrat

Polítiques Transversals

Pla Mediambiental

L'entitat té un sòlid compromís amb la sostenibilitat mediambiental, el qual es porta a terme gràcies al Pla de Sostenibilitat de la Coordinadora Sinergia Social. Les polítiques mediambientals d'aquest pla se sustenten en els principis de les 4 R: reduir, reutilitzar, reciclar i reparar, i s'implementen de forma adaptada al context de cada acció de l'entitat. Des de la gestió d'oficines verdes a la sostenibilitat a la llar en centres residencials i a la dimensió educativa en els serveis d'atenció, formació i ocupació.

Les actuacions participatives de professionals i persones usuàries són algunes de les principals activitats que s'implanten a través del pla, que a més a més de contribuir a la cura del medi ambient, incideixen directament en la conscienciació i sensibilització de les persones. El pla mediambiental s'avalua trimestralment i es revisa anualment per la comissió mediambiental de l'entitat.

Fem del món un lloc més sostenible_Art Integrat

Fem del món un lloc més sostenible

Política d'Igualtat d'Oportunitats

La igualtat d'oportunitats entre les persones és un altre eix vertebrador de l'entitat... Des del 2015 disposem d'un Pla d'Igualtat que inclou, entre d'altres, mesures i protocols que faciliten a l'entitat protegir i fomentar accions que garanteixin aquesta igualtat en totes les seves polítiques, tant les de caràcter intern com les de tipus comunitari i cooperatiu.

El pla d'igualtat és seguit i revisat per la comissió d'igualtat de l'entitat, que s’avalua cada any i es revisa bianualment.