Història

L'empresa d'inserció sociolaboral Art Integrat té els seus orígens l'any 1998 a la Fundació Mercè Fontanilles mitjançant els cursos de formació ocupacional de fusteria. L'objectiu inicial d'aquell moment era generar ocupació al grup d'alumnes i equip professional del programa.

L'experiència adquirida, juntament amb la satisfacció dels clients/es i la bona qualitat oferida, possibilita que l'any 2000 iniciem i ampliem l'activitat d'Art Integrat a altres àmbits: electricitat, pintura, lampisteria, manteniment i reformes. 

L'any 2011 Art Integrat engega un nou pla estratègic amb l'objectiu de continuar millorant la inserció dels treballadors/es i emprendre noves línies empresarials: iniciant els Tallers Art Integrat i ArtAgroambiental.

L'any 2016 neix ArtIntegrat Arquitectura a l'Empordà, una nova línia tècnica amb l'objectiu de consolidar l'Empresa al territori de l'Empordà i comarques Gironines i créixer per tot el territori català oferint una gestió integral de projecte i execució de l'obra.  Especialitza en la bioconstrucció i construcció tradicional.

L'any 2021 s'inicia el projecte de la Casa Àuria, una nova proposta arquitectònica d'habitatge modular on el seu objectiu és satisfer les necessitats reals de tenir un habitatge a preu tancat amb els avantatges de ser un projecte ecoeficient i amb un gran marge d'adaptabilitat al client. L'execució de l'obra la duu a terme la mateixa organització d'Art Integrat, impulsant la inserció laboral des de l'any 2016 a l'Empordà i comarques gironines.

Des de fa més de 23 anys, la nostra missió és donar el millor servei per satisfer les necessitats dels nostres clients, creant vincles de confiança i donant les qualitats esperades en totes les nostres línies d’activitat.

Els valors que tenim per treballar per la millora de l’ocupació dels col·lectius en risc d’exclusió social són:

  • Responsabilitat social empresarial amb els nostres clients/es, treballadors/es i entorn.
  • Professionalitat i responsabilitat: compromís amb les persones, compromís amb l’entorn i compromís amb la societat.
  • Orientació al client/a: Treball professional amb eficàcia i eficiència, tenint com a objectius la satisfacció i la millora dels projectes elaborats.
  • Millora contínua: Optimització de processos i recursos amb eficiència.
  • Reinversió dels excedents als diferents programes de formació i inserció.
  • Promoure a tot el nostre equip aquests valors i aptituds.