Vés al contingut
Can Cirerer_Projectes_Art Integrat

Can Cirerer - Projectes

Can Cirerer_Projectes_Art Integrat Can Cirerer_Projectes_Art Integrat Can Cirerer_Projectes_Art Integrat Can Cirerer_Projectes_Art Integrat Can Cirerer_Projectes_Art Integrat

Reforma i rehabilitació

  • Superfície: 80m2
  • Ubicació: Vilajuïga, Girona.
  • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
  • Execució de l'obra: Art Integrat Manteniment i Reformes
  • Any: 2015
  • Client: Privat

Reforma originària d'una part d'una masia del s. XVIII. que va dividir-se per formar un habitatge de 80 m2 als anys 50:

  1. Recuperar el paviment hidràulic existent. Avui en dia, mitjançant màquines polidores es poden recuperar antics paviments hidràulics.
  2. Mantenir les fusteries existents a través d'un decapatge amb sorrejat de silici i un posterior acabat amb oli de llinassa.
  3. Recuperar elements existents tradicionals que aportin calidesa a l'espai. Per un costat, l'entrebigat de fusta: el procediment fou enderrocar el fals sostre vell (de canya i guix), tot recuperant les bigues de fusta, i es col·loca el nou fals sostre per sobre l'entrebigat, tanmateix les bigues queden vistes. Per l'altre costat, recuperar el mur de fàbrica de maó vist.
  4. Millora del confort tèrmic. Una premissa molt important ha estat l'aïllament total de la façana, tot traspassant les parets de la façana i del fals sostre.