Vés al contingut
Can Só_Projectes_Art Integrat

Can Só de Pau

Can Só_Projectes_Art Integrat Can Só_Projectes_Art Integrat Can Só_Projectes_Art Integrat Can Só_Projectes_Art Integrat

Rehabilitació

  • Superfície: Més de 100 m2
  • Ubicació: Municipi de Pau (Girona)
  • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
  • Execució de l'obra: Art Integrat Bioconstrucció
  • Any: 2017
  • Client: Privat
  • Materials: fusta, ceràmica, calç i argila

La intervenció va consistir a reformar íntegrament un petit habitatge del s. XIX, situada a una de les últimes finques del poble (Pau), en direcció la muntanya. La casa original va restar congelada en el temps i fa molts anys que ningú hi vivia i per tant, conservava moltes característiques materials i constructives de les cases de 1900.

Tota la rehabilitació va ser feta amb morters de calç de diferents resistències, segons l'element estructural en què es treballava. S'optà primordialment per l'eficiència energètica així doncs es generà un trasdossat interior de les façanes amb obra amb aïllament de llana de roca de 12 cm, amb un arrebossat de calç hidràulica, tant a l'acabat interior com a l'exterior, ja que ens garanteix la transpiració dels paraments.