Vés al contingut
Reconstrucció coberta_Art Integrat

Coberta Recíproca - Projectes

Reconstrucció coberta_Art Integrat

Coberta Recíproca

  • Ubicació: Carrer Astúries, Barcelona
  • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
  • Execució de l'obra: Max Madera 
  • Any: 2017
  • Client: Privat

La premissa de la rehabilitació és la de configurar un espai únic que faci sensació cerimoniosa, espai ampli i connectat amb el món natural i vegetal.

En tractar-se d'una sala de teràpia, on es volia aconseguir el màxim d'altura, per tant es va optar per recalçar tota l'estructura existent i col·locar un nou cèrcol perimetral tot aguantant la nova estructura.
En aquesta nova fonamentació a través de pilars de fusta. És a dir, es generà una estructura independent de l'existent, amb cimentació nova i recalç de la cimentació existent, amb la possibilitat de situar-ho a la cota desitjada tot fent un buidatge del paviment de 60 cm, per aconseguir l'alçada lliure de 3,20 m.

La fusta com a element estructural i d'acabats. La fusta s'ha treballat de manera que es manté aquesta vinculació amb el món natural i vegetal, els pilars i tornapuntes apunten a arbres que t'abracen i ajuden a crear un ambient d'intimitat obertura.