Vés al contingut
Arquitectura sostenible i social

Materials per una casa sostenible

Casa ecològica - Art Integrat

Cada vegada hi ha més persones que aposten per l’arquitectura sostenible i les cases ecològiques... Però… què són? Quin és el seu objectiu? Quins materials es fan servir?

 

A diferència de l'arquitectura tradicional, l’arquitectura sostenible té en compte l’impacte de la construcció sobre el medi ambient, intenta minimitzar-lo al màxim, aprofitant al màxim els recursos de l’entorn i el reciclatge dels materials.

A més de reduir l'impacte ambiental, l'objectiu de l’arquitectura ecològica també és optimitzar l’eficiència energètica de la casa i l'aïllament tèrmic davant de les agressions externes.

 

Aprofitem al màxim les condicions de l'entorn

A l'hora de pensar en la construcció de l'habitatge, primer de tot, cal tenir en compte la ubicació, l'orientació i realitzar un estudi per aprofitar al màxim les condicions de l’entorn de la construcció i maximitzar l’eficiència energètica de la llar.

En el nostre clima mediterrani, els habitatges pateixen de l'assolellament i el més important és protegir-les del sol i evitar que la calor entri a la casa. El primer que s'ha de protegir amb aïllament és la coberta i seguidament la façana nord.

A la façana sud ens interessa un material amb inèrcia tèrmica com la terra, així ens agafa la calor a l'hivern i l'anirà deixant anar durant la tarda i nit. A l'estiu per al contrari, la volem protegir del sol i que no la irradií per tal que no agafi temperatura i no la deixi anar i com que la trajectòria del sol és més àmplia i els rajos de sol es radien a  72º el que farem és protegir tant les obertures com la façana sud del raig de sol amb voladissos o pèrgoles. Les façanes est i oest són més complicades de protegir i ho farem també amb proteccions verticals per tal de controlar la pujada i baixada del sol.

En el nostre clima la millor solució constructiva és la combinació de la terra (inèrcia tèrmica) i la palla (aïllament), la barreja perfecta entre aïllant i mantenir la capacitat tèrmica del material.

Explicat resumidament, la inèrcia tèrmica és la capacitat que té un material a mantenir la seva temperatura sigui calor o fred mantenint-la en el temps, un cop és calent manté la calor, com la terra. El contrari seria un material amb poca inèrcia que es calenta o refreda molt de pressa i no manté la calor/fred en el temps, com podria ser el ferro. L'aïllament és la capacitat que té un material a limitar la transmissió d'energia calorífica entre dos ambients, com seria la palla, el suro, la fusta, el cotó reciclat, etc.

 

Quins materials hi ha sostenibles?

Alguns dels materials són:

 

  • La palla

La palla és un aliment, producte agrícola que al nostre territori se'n cultiva des de fa molt de temps. És aliment per al bestiar i segurament se'ns fa estrany pensar que la nostra casa sigui d'aquest material... Ara bé, la palla és un material molt aïllant, és transpirable i es comporta molt bé higroscòpicament si la combines amb revestiments de terra. Treballar amb la palla és molt agradable, en tocar les bales pots sentir la noblesa del material, és un tipus de fusta jove, la seva composició és pràcticament la mateixa, però està buida per dintre.

Les bales de palla es poden tallar o separar amb llibrets i la seva col·locació es fa factible per a tothom qui vulgui provar-la, és un treball que requereix un mètode i és assequible. Sempre cal treballar amb un projecte tècnic adequat, ja que té la seva normativa i el més important, una bona direcció d'obra.

La palla és un material natural i sostenible, ja que no té cap petjada ecològica més que la que utilitza la maquinària per a la seva elaboració que vol dir tallar i embalar. A més, és un material de ràpid creixement, amb 6 mesos pots tenir preparat el material per construir la teva casa.

 

  • Terra crua

La construcció amb terra crua redueix significativament la contaminació ambiental. A diferència d'altres materials de construcció no sostenibles, la terra crua no requereix processos industrials contaminants per a la seva producció. A més, l'ús de terra crua redueix les emissions de CO₂ associades amb el transport de materials de construcció convencionals.

Un altre avantatge és l'estalvi en costos de material i transport. La terra crua és un recurs local, abundant i econòmicament accessible en moltes àrees. Aprofitar aquest recurs natural significa reduir els costos associats amb la compra i el transport de materials de construcció convencionals.

La construcció amb terra crua protegeix la fusta i altres materials. En lloc d'utilitzar fustes precioses o altres recursos escassos, la terra crua pot servir com a revestiment o element de protecció per a aquests materials, allargant la seva vida útil i reduint la necessitat de reemplaçament.

La terra crua també és reconeguda pel seu bon aïllament acústic. Les seves propietats naturals permeten reduir la transmissió de sorolls indesitjats, creant un ambient més tranquil i confortable a l'interior dels edificis construïts amb aquest material.

A més, la terra crua protegeix de les ones de baixa freqüència. Gràcies a la seva massa i densitat, la terra crua actua com un escut natural contra les ones sonores de baixa freqüència, com ara les provinents del trànsit o de maquinària industrial.

La construcció amb terra crua també regula la humitat ambiental. La seva capacitat d'absorció i desabsorció d'aigua ajuda a mantenir un nivell òptim d'humitat en els interiors dels edificis, creant un ambient més saludable i confortable.

A més, la terra crua té una gran capacitat d'emmagatzemar calor, gràcies a la seva bona inèrcia tèrmica. Això significa que pot absorbir calor durant el dia i alliberar-lo lentament durant la nit, ajudant a mantenir una temperatura estable i confortable a l'interior dels edificis.

Finalment, la terra crua és un material innocu. No conté substàncies tòxiques ni emissions contaminants, el que en fa una opció segura i saludable per a la construcció d'edificis, especialment per a persones sensibles a al·lèrgies o afeccions respiratòries. I la seva innocuïtat com a material de construcció. 

 

La fusta

La fusta és un material excel·lent aïllant tèrmic que evita els canvis bruscos de temperatura, reduint així les necessitats d'escalfar o refrescar l'ambient. A més, també és un bon aïllant acústic, amb la seva composició en lingnina cel·lulosa absorbeix una part important de l'energia que rep.

També, és un material durador i reutilitzable. 

El procés de producció de la fusta utilitza menys recursos que la resta de materials, i produeix menys gasos d’efecte hivernacle, com és el CO₂ , que la fabricació dels materials convencionals. Per altra banda, les construccions en fusta permeten edificacions modulars i de fàcil execució.

A Catalunya les construccions en fusta tenen una llarga trajectòria, i no és pas una tipologia estructural desconeguda, sinó un patrimoni cultural únic del nostre sistema constructiu. Trobem per tot Catalunya estructures de coberta i forjats elaborats amb bigues de fusta que han sobreviscut al pas dels anys, sent utilitzats durant segles.

 

La pedra

La pedra és un material de construcció utilitzat també des de l'antiguitat. És un material natural, amb un mínim d'impacte ambiental i amb una alta durabilitat i conservació.

A més, és un material versàtil, ja que la pedra natural ofereix múltiples possibilitats gràcies als seus infinits colors, mides i textures. I  aporta exclusivitat als espais, ja que el fet que cada pedra sigui única i que sigui impossible de trobar de dos iguals, fa que cada pedra sigui inimitable. 

Finalment, i no menys important, és que impedeix el pas de les vibracions de l'exterior. Així, es redueixen els nivells de contaminació acústica dins de l'habitatge i la converteixen en un lloc molt més tranquil en comparació amb l'ús d'altres materials. Sens dubte, la pedra és un gran avantatge per guanyar en benestar i qualitat de vida.