Arquitectura sostenible i social

08 Setembre 2022

Transformació d'una antiga nau agrícola en un espai d’educació

Art Integrat ha donat un nou ús a una nau agrícola transformant-la en una escola. L'espai acollirà una UEC (Unitat d’Escolarització Compartida), un espai educatiu per a persones que per diferents motius han tingut dificultats d’adaptació al sistema educatiu ordinari. En aquesta escola s'ofereixen activitats i formacions específiques adaptades a les seves necessitats per tal que assoleixin unes competències bàsiques que afavoreixin la seva continuïtat formativa o l’accés al món laboral.

Aquest espai està ubicat enmig d'un entorn rural, a Girona, entre alzines centenàries, vegetació, un hort ecològic i a prop de la masia de Can Bellvitge, catalogada per l’Ajuntament com a patrimoni històric.

De l'edifici s'ha conservat l'estructura existent, amb l'objectiu que segueixi la seva integració amb l'entorn, minimitzant l'impacte mediambiental i apropant la natura a l'alumnat. 

L'apropament de l'escola amb el bosc ha estat un dels propòsits principals d'Art Integrat, utilitzant materials i colors naturals i aprofitant la llum natural que ofereix l’entorn a través de la col·locació de grans finestrals, implementant una coberta enjardinada de plantes i flors, i amb la col·locació d'una part de plaques fotovoltaiques perquè l'escola es pugui generar la seva pròpia energia.

La cara nord de l'escola proporciona llum constant i indirecte, desitjada i necessària per a les aules, i, d'altra banda, la cara sud té l’escalf del sol. A les aules dels tallers es pot contemplar l'alzina centenària i els colors de les pintures de calç transmeten calma i color de bosc, a través de les grans finestres. 

Arquitectura sostenible i social

Aquesta escola és un exemple, per una banda, d'arquitectura sostenible, ja que implica fer servir estratègies arquitectòniques per a optimitzar els recursos i materials, disminuir el consum energètic, promoure l'energia renovable, reduir al màxim els residus i, d'altra banda, d'arquitectura social per ajudar a les persones joves en la seva inclusió social i laboral a través de l'escola i, per tant, generar un impacte positiu en la societat.

Aquesta escola forma part de la Fundació Oscobe, una entitat compromesa amb l'educació des de fa més de 40 anys. I és qui va ser l'encarregada de demanar aquest projecte social. 

Proposta arquitectònica

Primer es van desmuntar i retirar totes les planxes de fibrociment existents de la coberta, ja que aquest material no oferia cap mena de confort tèrmic, acústic ni saludable pels futurs usuaris/es, oferint la típica imatge de nau industrial “grisa” i gèlida. Així doncs, per a la nova coberta de l'escola s'ha impulsat la coberta enjardinada, integrant-se amb l'entorn, i en la seva estructura s'ha col·locat una nova estructura metàl·lica, tipus encavallada, que suporta les noves càrregues de la coberta. D’aquesta manera s’aprofitaren les jàsseres de formigó existents, reduint el volum de residus d’obra.

També, s'ha col·locat un “SATE” (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior) compost per dues capes de suro per tal d'afavorir amb l'eficiència energètica de l'edifici i es va prioritzar el suro com a material natural i vinculat amb les alzines centenàries de l'entorn. Aquest noble material, juntament amb les fusteries de fusta i la nova coberta enjardinada són les encarregades “d’enterrar” l’antiga imatge de nau industrial “grisa” per la d’una escola mimetitzada en un entorn rural.

 

Veure més imatges del projecte.