Vés al contingut
Art Integrat

Art Integrat, compromès amb la millora de l'habitatge

Art Integrat

L'empresa d'inserció sociolaboral Art Integrat de la Fundació Mercè Fontanilles ha rehabilitat diversos pisos, 3 ja han finalitzat i 3 estan en execució de la Borsa d’Habitatge de lloguer. Art Integrat és una de les empreses certificades seleccionades que participen en aquest programa de l’Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu incrementar el nombre d'habitatges de lloguer a preus assequibles a la ciutat de Barcelona. 

Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Barcelona ofereix subvencions a persones propietàries de pisos buits, que vulguin acollir-se al programa, de fins a 20.000 euros per fer reformes que millorin la seva habitabilitat i els facin més confortables. Art Integrat ha portat a terme les obres de rehabilitació de tres d’aquests pisos. Es tracta de reformes per adequar els habitatges, ja siguin banys, cuines, paviments, fusteria o pintura, entre d'altres.

La Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona és gestionada per l'Institut Municipal de I'Habitatge, per encàrrec del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. L'objectiu de la Borsa és dur a terme la mediació d'habitatge en el mercat de lloguer, per tal de fer accessibles aquests habitatges a les persones sol·licitants que reuneixin els requisits establerts al Decret 75/2014 de 27 de maig, del Pla per al Dret a l'Habitatge i a les Normes Reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Un cop tramitat el final d'obra per Art Integrat, la part propietària es compromet a deixar el pis a disposició de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona, lliure d'ocupants i en bon estat per a la realització de les visites, fins a la signatura del contracte de lloguer, que té una durada d’un any, amb possibilitat de pròrroga per terminis anuals fins a cinc anys. 

Aquest projecte no només permet l’adequació de l’immoble per a un ús més social, sinó que contribueix a la capacitació i formació del personal d’inserció d’Art Integrat, que realitza amb l’entitat un itinerari d’una durada d’un a tres anys per incorporar-se, posteriorment, a l’empresa ordinària.

A més a més, l'empresa d'inserció Art Integrat, que ofereix serveis d’arquitectura i construcció, també ha estat escollida per participar en un altre programa municipal, Vulnerables”, una línia d'ajuts destinada a la rehabilitació per a l'arranjament d'interiors d'habitatges que permeti garantir a persones sense recursos unes mínimes condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica al seu domicili.

 

Amb la col·laboració de: 

Logos Borsa d'Habitatge