Vés al contingut
biure_bosc_cremat.jpg

Projecte Biure, col·laborem activament en la regeneració de la massa forestal de boscos cremats

biure_bosc_cremat.jpg

Durant els darrers anys, i especialment l’any 2012, la zona de l’Alt Empordà ha patit importants incendis que han deixat gairebé 14.000 hectàrees de terreny malmeses.

ArtIntegrat Agroambiental treballa des de l’any 2013 al terme municipal de Biure per netejar i arrengar els boscos cremats de la zona. El projecte cobreix un total de 125 hectàrees de les que ja han estat netejades 70 hectàrees que corresponien a boscos de propietat privada i en l’actualitat es comença a treballar les 55 hectàrees restants que pertanyen a l’Ajuntament de Biure.

La importància de gestionar un bosc cremat

Una ràpida resposta després d’un incendi assegura retornar l’equilibri en un menor temps i amb major qualitat de biomassa de la zona afectada.

La neteja d’un bosc cremant contribueix a una ràpida regeneració de la massa forestal. Donat que la retirada de grans troncs i arbres cremats possibilita el creixement de la primera capa vegetal del terreny, el sotabosc.

Treballs Biure Gestió Bosc Cremat Biomassa

El creixement progressiu d’aquest sotabosc afavoreix a mitigar la degradació del sòl, evitant la transformació i erosió del terreny. Aquesta coberta vegetal beneficia l’absorció i drenatge durant l’època de pluges, o davant forts vents, per exemple.

A més, amb l’arrengament de la massa forestal afectada s’evita la propagació de plagues d’insectes, o fongs, dels boscos cremats cap als boscos verds de la zona. La regeneració de la massa forestal permet que part de la fauna que va emigrar de zona cremada vagi tornant de manera sostinguda cap al bosc cremat; de forma que, aquesta nova vida animal ajuda a re-equilibrar l’ecosistema del terreny.

Aprofitament integral del terreny afectat

El projecte Biure d’ArtIntegrat consisteix en la classificació, neteja i transport de troncs i capçades dels boscos cremats per aprofitar la matèria prima.

Seguint els requeriments de la Mesa Tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la massa forestal no comercial, es a dir, el material que per les seves dimensions o condicions no sigui aprofitable; s’haurà de quedar al terreny, ja sigui en forma d’estelles o petits troncs. D’aquesta forma, es genera compost natural i s’evita possibles superpoblacions d’algunes espècies d’arbres.

Pel que respecta al material aprofitable de la zona; l’equip d’ Agroambiental neteja la massa forestal cremada separant els troncs de les capçades. A continuació, sobre el terreny es classifiquen els troncs, les branques i les capçades i s’agrupen en funció de la seva finalitat.

Treballs Biure Gestió Bosc Cremat Fusta Comercial

Els troncs talats, i que compleixin les condicions desitjades, es transporten cap empreses del sector fuster que transformaran aquest material en diferents tipus de fusta comercial com: puntals, pals, fusta serrada, estelles, o palets.

Per un altre banda, les capçades i branques s’envien a industries que aprofiten aquesta matèria per obtenir biomassa. Gran part de les capçades i branques de Biure s’exporten a França o Itàlia, i la resta es queda a la zona per autoconsum.

Amb aquestes actuacions, els propietaris dels boscos cremats aprofiten al màxim les capacitats comercials del seu terreny i, a la vegada, col·laboren activament en la regeneració de la massa forestal del terme municipal de Biure.